Silnik Diesla – charakterystyka

Silnikiem Diesla powszechnie zwany jest silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym. W silnikach tego rodzaju ciśnienie maksymalne jest wielokrotnie większe niż w silnikach niskoprężnych, zaś do zapłonu paliwa nie jest potrzebne zewnętrzne źródło energii; następuje w nich zapłon samoczynny. Dostarczane do cylindra powietrze jest wykorzystywane w procesie spalania, który przebiega następująco: w momencie, kiedy tłok zbliża się do swojego górnego, martwego położenia ma miejsce wtrysk paliwa, które zostaje spalone po osiągnięciu i przekroczeniu w komorze temperatury jego zapłonu. Jak już wspomniałem, do zainicjowania zapłonu nie są potrzebne (w przeciwieństwie do silnika o zapłonie iskrowym ) zewnętrzne źródła ciepła. Zazwyczaj stopień sprężania w silnikach wysokoprężnych mieści się w przedziale 12-25. Zaletą takich silników są: duża sprawność konwersji energii chemicznej paliwa (a więc i mniejsze zużycie paliwa), duża niezawodność pracy silnika. Mają one jednak i swoje wady: większa emisja spalin w porównaniu do silników wyposażonych w trójfunkcyjny katalizator, dość hałaśliwa praca (szczególnie w porównaniu do silników benzynowych o tej samej mocy) oraz częste problemy w uruchomieniu silnika w niskich temperaturach (choć ta wada akurat została praktycznie już wyeliminowana w nowszych konstrukcjach).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Designed for Top Ecig in Collaboration with r4i and cars online and PDF Library - Doculib.org